• Club Members
 • Monument
 • Scenic Outrides

Events Calendar


CLUB ACTIVITIES / KLUB AKTIWITEITE
Dates Event

June /
Junie

Club members BBQ @ the Lapa
Klublede braai @ die Lapa

tba

Year End Function
Jaareind Funksie

SCHOOL HOLIDAY PROGRAM / SKOOL VAKANSIE PROGRAM
Dates Event

31 March - Tuesday
2 April - Thursday
8 April - Wednesday


28 June - Thursday
8 July - Friday
15 July - Friday


October
dates to be confirmed.


December dates to be confirmed.

kids holiday program
School Holiday Program
We are hosting 4 day programs this holiday for children aged 8 to 14 years old:
Drop your child off any time from 08h00 and collect again any time from 16h30. Adult supervision the whole day - we are here until 17h30 daily.
Tariff:
R385-00 per child (all inclusive)
Program includes the following:
 • 2x Horse rides
 • Visit to the Voortrekker Monument, Fort Schanskop and Heritage Centre (Erfenissentrum) - entrance fees included in price.
 • Morning snack and lunch
 • Arts and crafts - every child will make something they can take home with them.
Only 8 places available per day program - call now to book your child's place!

31 Maart - Dinsdag
2 April - Donderdag
8 April - Woensdag


28 Junie - Donderdag
8 Julie - Vrydag
15 Julie - Vrydag


Oktober datums sal bevestig word.


Desember datums sal bevestig word.

Skool Vakansie Program @ Voortrekkermonument
Ons bied 4 dagprogramme aan hierdie vakansie vir kinders tussen 8 en 14 jaar.
Kinders kan enige tyd vanaf 08h00 afgelaai word, en weer enige tyd van 16h30 opgelaai word. Volwasse toesig die hele dag, ons is hier tot 17h30 daagliks.
Tarief:
R385-00 per kind
Program sluit die volgende in:
 • 2x Perderitte
 • Arts & crafts, ons maak ietsie wat elkeen saam huistoe kan vat
 • Ons gaan die Voortrekkermonument besoek, asook Fort Schanskop en die Erfenis sentrum.
 • Alle toegangsfooie
 • Oggend snack en middagete
Slegs 8 plekke vir elke dagprogram beskikbaar, skakel nou om jou kind se plek te bespreek!

*Check back regularly for event updates.